Ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter

Tidlig i 2017 vil jeg legge frem en melding for Stortinget om politikk for bærekraftige byer og sterke distrikter. Distriktspolitikk og politikk for byer er ofte sett som motsetninger. Nå samles disse i en melding!

Jeg trenger dine innspill på hvordan vi best kan ruste Norge for fremtidens utfordringer og legge til rette for bærekraftig vekst og verdiskaping i hele landet.

I arbeidet med meldingen ønsker vi spesielt innspill på følgende temaer: Vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder i hele landet, nye forutsetninger for distriktspolitikken, samordnede løsninger og attraktive bymiljø. I tillegg ønsker vi innspill på særlige utfordringer i hovedstadsregionen. På denne siden finner du lenker til egne sider for hvert av disse temaene. Her løfter vi både fram relevante spørsmål, og problematiserer den kunnskapen vi har om de ulike temaene. Du kan bidra med innspill på hver av disse temasidene.

Jan Tore Sanner
Kommunal- og moderniseringsminister

Innsendte innspill

Her finner du innspill sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet på e-post:

Se også

Siste innspill