1 svar til “Distriktspolitikk under nye forutsetninger”

  1. Det virker ironisk at den sittende regjering inviterer til åpen diskurs rundt distriktspolitikken, samtidig som den myker opp de føringene som ligger til grunn for lokal vitalitet. Solberg-regjeringen foreslo i sin regjeringserklæring å oppheve tidsavgrensingen på 25 år for eierskapet til fiskerettighetene, det vi kaller kvoter. Den samme regjering foreslår også en oppmyking av deltakerloven, som ble innført for å sikre at fiskerettighetene er forbeholdt aktive fiskere som er norske statsborgere. Det samme samfunnsproblemet ser vi også innen oppdrett og energi. Ressursene må foredles lokalt, og det må systematisk bygges opp lokalt eierskap til hele verdikjeden, slik at ikke ressursene forsvinner. Det er viktig for demokratiet, og for økonomisk og ikke minst naturmessig bærekraft. Regjeringen kan støtte om lokal vekst ved å ikke gi vekk livsgrunnlaget til lavestbydende internasjonale aktør via proxy, ved å renske opp i eksisterende grums ved å etterforske og kansellere tvilsomme avtaler og konsesjoner, og ved å sørge for at det blir lett å starte opp små og mellomstore bedrifter ute i distriktene ved å fjerne byråkrati og via støtte til lokale clusters og lokale tilbakejøp av ressurser. Eksempelartikler: http://www.nrk.no/ytring/sjoslag-om-fiskemilliardene-1.11576109 http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/03/07/219484/jeg-har-ikke-gitt-kjell-inge-rokke-frie-hender-i-nord http://www.nordlys.no/debatt/i-rokke-selskapene-har-brukt-mange-metoder-for-a-slippe-unna-forpliktelsene-de-har-laget-falske-sedler-som-viser-leveranser-i/o/1-79-7181751
Stengt for kommentarer.