Innspillsmøter

Innspillsmøte i Vadsø

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fikk innspill til stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter fra aktører i Øst-Finnmark 11. november.

Innspillsmøte i Stavanger

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterte 31. mai til en diskusjon om omstilling, omstillingsevne og hvordan det offentlige kan bidra til fornyet vekst i Stavanger-regionen.

Innspillsmøte i Henningsvær

Statsråd Jan Tore Sanner inviterte sentrale nærings- og samfunnsaktører i Nord-Norge til et innspillsmøte i Henningsvær 17. mars 2016.

Innspillsmøte i Arendal

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fikk innspill til stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter på Klimakonferansen i Arendal 19. januar.

Innspillsmøte 10. desember 2015 i Ålesund

Sentrale samfunnsaktører på Sunnmøre var invitert til innspillsmøte på Klippfiskakademiet i Ålesund 10.desember 2015. Les mer om møtet.

Innspillsmøte 17. november 2015 på Hønefoss

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterte sentrale aktører i Ringeriksregionen til innspillsmøte for å diskutere bærekraftig byutvikling i et regionalt perspektiv. Les mer om møtet.

Innspillsmøte 16. november 2015 på Litteraturhuset i Oslo

Innspillsmøte med de største byene. Møte ble arrangert i forbindelse med Bykonferansen for Plansatsing mot store byer på Litteraturhuset i Oslo. Les mer om møtet.

Innspillsmøte 29. september 2015 på Pellestova, Hafjell i Øyer kommune

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møtte fylkes- og kommunepolitikere, reiselivsaktører og fylkesmannen i Oppland for å diskutere «distriktspolitikk under nye forutsetninger» på Hafjell.
Stikkord for innspillsmøtet: Verdiskaping, næringsutvikling, gode ideer, løsninger på utfordringer, samspill by – land. Les mer om møtet.