1 svar til “Samordnede løsninger og attraktive bymiljø”

  1. 1) Byer og byer under sterk vekst trenger langsiktig og strategisk planlegging. Hvor er vi om 30 år?? KPA er for korttenkt med sine 12 år og revisjon hvert 4 år (i praksis tenker mange KPA bare i 4 år). KPA blir med en langsiktig strategisk plan en trinnvis framrykking mot noe og ikke som idag klattvis. 2) Vi har et forvaltning som er er veldig sektorisert der mange tenker og ivaretar "noe" mens hvem som ivaretar helheten er få. Boligbygging har f eks ingen som er ansvarlig for, mens støy, støv, flora, fauna, forurensing mm etc osv alle har sine voktere. Det gjør hele samfunnsutviklingen skjev. 3) SIgnaler fra regjering og storting mistes på vegen ned i forvaltningen da disse har sine egne agendaer som støv, støy etc osv. Det blir da en mur mellom kommuner og tiltakshavere på den ene siden og signaler fra regjering og storting på den andre siden.
Stengt for kommentarer.