2 svar til “Vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder i hele landet”

  1. Med en effektiv infrastruktur (veg og jernbane) så reduserer en reiseavstand mellom byer og tettsteder og gir økt forutsigbarhet på tid. Dette betyr at bosetting kan flytte lengre ut og redusere press på tomter og priser i de sentrale strøk. Med f eks en firefelts veg Oslo - Trondheim så vil kjøretiden komme under 5 timer. Dette medfører at evne til å bo, arbeide og levere tjenester fra f eks Gudbrandsdalen til byregionene blir muliggjort på en helt annen måte. Effektiv infrastruktur blir da defakto distriktsutbygging, utkanten blir ikke utkant lengre....
  2. Ole Rakvåg
    Jeg er lokal-politiker (H) i Aukra. Aukra kommune er delt i en fastlandsdel (Julsundet) og en øydel (Gossen). Mørekasen vil knytte sammen Ålesund, Molde og Kristiansund tettere sammen og gjøre Romsdalsregionen med Molde som regionsenter til en funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregionen. Forutsetningen for at Gossen (Aukra) skal kunne bli en funksjonell del av denne felles bo- og arbeidsmarkedsregion i Romsdal med Molde som regionsenter, er at bro-forbindelsen mellom Gossen og Midsund blir realisert. Denne grenen er definert in som en arm til Møreaksen, men er en fylkeskommunal veg og inngår derfor ikke i finansieringen av E-39. Aukra kommune er imidlertid villig til å forskuttere betydelige beløp av e-skatten fra Ormen Lange (60 - 100 millioner pr. år) til denne forbindelsen. Men det trenges også økonomisk drahjelp fra fylkeskommunale og sentrale myndigheter for å kunne realisere dette prosjektet. Uten at dette prosjektet blir realisert, blir ikke Aukra noen funksjonell del av en felles bo og arbeidsregion Romsdals-regionen. Dette er det stor enighet om i regionen. Uten realisering av dette prosjektet ser jeg ingen grunn til at Aukra skal inngå i en større kommune i denne regionen med Molde som regionsenter.
Stengt for kommentarer.